Εκδόσεις ΒΕΚ

Εκδόσεις ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) εκδίδει υλικό το οποίο στοχεύει στην προώθηση της βιολογίας και στην ενίσχυση της έρευνας, της διδασκαλίας και μάθησης σε όλους τους τομείς των βιολογικών επιστημών.

BEK-Publications