Θεόφραστος Α’ Γυμνασίου

Θεόφραστος Α’ Γυμνασίου

Ολυμπιάδα Α' Γυμνασίου

Ο Θεόφραστος (371 π.Χ. – περ. 287/5 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος της αρχαιότητας. Θεωρείται συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη τον οποίο και διαδέχτηκε στη διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής.

theophrastus