Δικτύωση ΒΕΚ

Δικτύωση ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) είναι μέλος και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιστημονικές εταιρείες που σχετίζονται με τη Βιολογία όπως είναι:

  • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιοχημικών Εταιρειών – Federation of European Biochemical Societies – FEBS (https://www.febs.org/)
  • Ένωση Βιολόγων Ευρωπαϊκών Χωρών – European Countries Biologists Association – ECBA (https://www.ecba.eu/)

Σε συνεργασία με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) συνδιοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις.

BEK-Networking