Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου μπορεί να ανακηρύσσει ισόβια επίτιμα μέλη που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στη επίτευξη των στόχων της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).

  • Δρ Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Καθηγητής Βιοχημείας ΕΚΠΑ FEBS

  • Δρ Κώστας ΚΑΔΗΣ, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

  • Δρ Λεόντιος ΚΩΣΤΡΙΚΗΣ, Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

  • Δρ Κωνσταντίνος ΔΕΛΤΑΣ, Καθηγητής Ιατρικής & Μοριακής Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

  • Δρ Φίλιππος ΠΑΤΣΑΛΗΣ, Καθηγητής Γενετικής, NIPD Genetics Public Company

  • κ. Ιωάννα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος, Executive Director CIIM