Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου μπορεί να ανακηρύσσει ισόβια επίτιμα μέλη που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στη επίτευξη των στόχων της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).

  • Δρ Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Καθηγητής Βιοχημείας ΕΚΠΑ FEBS
  • Δρ Κώστας ΚΑΔΗΣ, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  • Δρ Λεόντιος ΚΩΣΤΡΙΚΗΣ, Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Δρ Κωνσταντίνος ΔΕΛΤΑΣ, Καθηγητής Ιατρικής & Μοριακής Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Δρ Φίλιππος ΠΑΤΣΑΛΗΣ, Καθηγητής Γενετικής, NIPD Genetics Public Company
  • κ. Ιωάννα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, τέως Επίτροπος Περιβάλλοντος, Executive Director CIIM
  • Δρ Λεωνιδας ΦΥΛΑΚΤΟΥ, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
  • Δρ Μηνάς ΓΙΑΓΚΟΥ, Καθηγητής Ανοσοβιολογίας-Μοριακής Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Δρ Ανδρούλλα ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  • Δρ Παύλος ΚΩΣΤΕΑΣ, Διευθυντής Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και Κέντρου Μελέτης Αιματολογικών και Άλλων Κακοηθειών