Γενικές Συνελεύσεις ΒΕΚ

Γενικές Συνελεύσεις ΒΕΚ

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τις Γενικές Συνελεύσεις της Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ):

……………………………………………………………………………………………………………………

Για την περίοδο 2019-2022 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω Γενικές Συνελεύσεις:

  1. Γενική, Καταστατική και Εκλογική Συνέλευση 24 Οκτωβρίου 2019 (Χοιροκοιτία)
  2. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 25 Μαΐου 2020 (Διαδικτυακή)
  3. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 18 Ιουνίου 2021 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιατρική Σχολή

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Έκτακτη Καταστατική (όχι εκλογική) Γενική Συνέλευση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).
Καλούνται όλα τα Μέλη της ΒΕΚ σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 στις 6μμ.
Στην Ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Καταστατικής ΓΣ περιλαμβάνονται καταστατικές αλλαγές και θα είναι διαδικτυακή μέσω ZOOM.
Σύμφωνα με το Καταστατικό Δικαίωμα ψήφου έχουν Τακτικά Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….