Γενικές Συνελεύσεις ΒΕΚ

Γενικές Συνελεύσεις ΒΕΚ

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τις Γενικές Συνελεύσεις της Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ):

Για την περίοδο 2019-2022 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω Γενικές Συνελεύσεις:

  1. Γενική, Καταστατική και Εκλογική Συνέλευση 24 Οκτωβρίου 2019 (Χοιροκοιτία)
  2. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 25 Μαΐου 2020 (Διαδικτυακή)
  3. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 18 Ιουνίου 2021 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιατρική Σχολή)

Για την περίοδο 2019-2022 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω Γενικές Συνελεύσεις:

  1. Γενική, Καταστατική και Εκλογική Συνέλευση 24 Οκτωβρίου 2019 (Χοιροκοιτία)
  2. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 25 Μαΐου 2020 (Διαδικτυακή)
  3. Γενική Συνέλευση – Ενημερωτική 18 Ιουνίου 2021 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιατρική Σχολή)