Επικοινωνία

Επικοινωνείτε μαζί μας

Διεύθυνση

Θαλή 3, 2020, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο

(μόνο ώρες γραφείου, καθημερινές 9-12)

Ηλεκτ.Ταχ

Γενικές Πληροφορίες ΒΕΚ:
[email protected]

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΒΕΚ:
[email protected]

Θέματα Μελών ΒΕΚ:
[email protected]

Θέματα Βραβείων ΒΕΚ:
[email protected]

Θέματα Εκδηλώσεων ΒΕΚ:
[email protected]

Φαξ

25335682

Φόρμα Επικοινωνίας