Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας

Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας

Η Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) έχει ως στόχο της την ενίσχυση της συμβολής της Βιολογίας και των Βιολόγων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Η Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη της ΒΕΚ τα οποία εργάζονται στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας ή ενδιαφέρονται για τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΒΕΚ σε κάθε επιτροπή
θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν ως βοηθητικά όργανα της ΒΕΚ και οι αποφάσεις τους
έχουν εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δ.Σ., το οποίο έχει τον τελικό λόγο για οποιαδήποτε απόφαση.

Εάν είστε μέλος της ΒΕΚ και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Επιτροπή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της ΒΕΚ επικοινωνήστε με το ΔΣ της ΒΕΚ στο email: [email protected]

Committee-on-Higher-Educati